NEF Keşifleri

Garantili Proje nasıl oluyor?

NEF’te projelerin maliyeti daha inşaatına ve satışına başlanmadan, ilk günden bankada tutuluyor. Böylece projelerin teslimi, hiçbir satış yapma zorunluluğu olmaksızın projenin ilk gününden itibaren garantileniyor ve yatırımcı riski sıfırlanıyor.

Projenin teslimi ilk günden garantili.

  • Bağımsız bir şirket tarafından projenin fizibilitesi çıkarılıyor.
  • Ortaya çıkan proje maliyetinin tamamı ilk günden bankada tutuluyor.
  • Projenin tüm harcamaları eksperlerin raporladığı hakedişlere göre banka kontrolünde ve güvencesinde karşılanıyor.
  • Tüm bu sistemle ilgili olarak bankayla bir sözleşme imzalanıyor.
  • Projenin teslimi daha ilk gününden garantilenmiş oluyor.
  • "Garantili Proje"'yle yatırımcı riski sıfırlanıyor.
Lütfen aygıtınızı yatay konuma getiriniz.